Budování nových vodních zdrojů a jejich vydatnost

V rámci finanční podpory Operačního programu Životní prostředí byl v obci Struhařov (Středočeský kraj, okres Benešov) realizován podrobný hydrogeologický průzkum s názvem: „Obec Struhařov hydrogeologický průzkum – provedení vrtů ST-7 a ST-8 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“.

Předmětem prací bylo vyhloubení 2 ks průzkumných vrtů (ST-7, ST-8) s celkovou hloubkou 70 m, jenž doplní stávající vodní zdroje obce. V současné době je veřejný vodovod v obci zásobován ze šesti jímacích hydrogeologických vrtů (ST-1 až ST-6) a jedné sběrné studny. V případě havárie nebo poruchy na stávajících zdrojích budou nové vrty použity také jako zdroje záložní. Hydrogeologický průzkum byl zaměřen na exploataci hlubšího puklinového kolektoru podzemní vody, vázaného na krystalinické horniny středočeského plutonu.

S přihlédnutím na vydatnost stávajících obecních vodních zdrojů jsou pro doplnění vodních zdrojů využitelné oba objekty hydrogeologického průzkumu. Vrty s celkovou vydatností víc jak 20 m3/den (ST-7 s vydatností 11 m3/den a ST-8 s vydatností 10,3 m3/den) mohou sloužit jako doplňující zdroj pro obec Struhařov. Pro oba vrty je nutno navrhnout úpravu vody s ohledem na jejich zjištěnou kvalitu, hlavně s ohledem na zjištěné zvýšené obsahy radonu (222Rn).

Budování vodních zdrojů: