Ekologický audit

Datum: 01.01.2008 - 31.12.2008

Nové přístupy k řešení otázek ochrany životního prostředí, vyjádřené strategií trvale udržitelného rozvoje a novými a novelizovanými ekologickými zákony a předpisy zavádějí do praktického života také nové postupy a procedury.

Jedním z těchto nových postupů je i systém prověřování vlivů podniku na životní prostředí, označený jako Enviromental Auditing neboli Ekologický audit:

Ekologický audit

 

 

Ekologický audit - zbytky chemikálií uložené na lokalitě.
Ekologický audit
Ekologický audit
Ekologický audit
Ekologický audit - odběr vzorků.
Ekologický audit - neznámé nebezpečné odpady.