Kanalizace a ČOV Ježov

Datum: 01.07.2014 - 31.08.2015

Naše společnost jako vedoucí účastník Sdružení Ježov realizovala v Obci Ježov výstavbu gravitační splaškové kanalizace v délce 1178 m a čistírny odpadních vod pro 100 EO.