Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele (8. 12. 2016)

Datum: 08.12.2016