Ochrana ovzduší ve státní správě V, teorie a praxe

Datum: 03.11.2009 - 05.11.2009

Odjezd na exkurzi do Budějovického Budvaru
Exkurze Budějovický Budvar
Exkurze Budějovický Budvar
Exkurze Budějovický Budvar
Exkurze Budějovický Budvar
Exkurze Budějovický Budvar
Ochutnávka
Ochutnávka
Welcome drink
Welcome drink
Welcome drink
Přivítaní na pátém ročníku konference Ochrana ovzduší ve státní správě Ing. Janem Kuželem, ředitelem Odboru ochrany ovzduší
Krátkou zdravici přednesl také I. náměstek ministra ŽP JUDr. Jan Dusík, M.Sc.
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
Welcome drink v pivnici Budvaru
JUDr. Jan Dusík, M.Sc.
Zahájení konference organizátorem Bc. Alenou Pecinovou
S úvodní přednášku konference vystoupil JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (MŽP)
Referát o hlavních změnách v novém zákoně o ochraně ovzduší přednesl Ing. Jan Kužel (MŽP)
Předsednictvo konference
Plenární zasedání řídil JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (MŽP)
Účastníci konference
JUDr. Michal Bernard (MŽP)
Pohled do konferenčního sálu
Mgr. Jana Šestáková (MŽP)
Pohled do konferenčního sálu
O ekonomických nástrojích  v novém zákoně o ochraně ovzduší promluvil Ing. Jiří Morávek (Ascend s.r.o.)
Účastníci konference
Účastníci konference
Ing. Pavlína Kulhánková (MPO)
Účastníci konference
JUDr. Ing. Emil Rudolf (MŽP OVSS Hradec Králové)
Účastníci konference
Předsednictvo plenárního zasedání
Přednáška Ing. Ireny Kojanové z KÚ Libereckého kraje
Referát Ing. Radomíra Štěrby (ČIŽP, OI Ostrava)
Účastníci konference
Nalevo prof. Ing. Petr Buryan, DrSc., napravo doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. (VŠCHT Praha)
Diskuse
Referát Ing. Bc. Jana Maršáka, Ph.D. (MŽP)
Přestávka na občerstvení
Pohled do sálu
Pohled do sálu
Zahájení společenského večera
Účastníci konference
Účastníci konference
Účastníci konference
Účastníci konference
Raut
Účastníci konference
Účastníci konference
Účastníci konference
Diskuse
Emisní povolenky
Kasino připravené na otevření
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Hrací stolek s pokerem
Ruleta
Kasino
Kasino
Kasino
Kasino
Kasino
Ruleta
Ruleta
Kasino
Kasino
Kasino
Dražba o ceny
Dražba o ceny
Hudební skupina ROSA
Tanec na závěr večera
Vlevo Bc. Kurt Dědič (MŽP), napravo Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ)
Referát RNDr. Lindy Barsové o OPŽP PO 2
Sekce 1 - OPŽP, SPOLUSPALOVÁNÍ ODPADŮ, OHLAŠOVÁNÍ EMISÍ
Účastníci konference
Nalevo Ing. Vladislav Bízek, CSc., napravo RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. (SZÚ)
Sekce 2 - KVALITA OVZDUŠÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. (SZÚ)
Nalevo RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. (SZÚ), napravo Ing. Vladislav Bízek, CSc.
RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ)
Referát Ing. Hany Müllerové (VŠB-TU)
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU)
Příspěvek Ing. Vladislava Bízka, CSc.
RNDr. Ivana Hůnová (ČHMÚ)
Diskuse
Ing. Pavel Fott, CSc. (ČHMÚ)
Účastníci konference
Ing. Jana Střihavková (MŽP)
Účastníci konference
Ing. Ondřej Vojáček (VŠE)
Účastníci konference
Ing. Soňa Hykyšová, (VÚHU)
Účastníci konference
Účastníci konference
Ing. Karel Hrdlička, Ph.D. (ČVUT)
Účastníci konference
Závěrečná řeč Ing. Jana Kužela