Odběry vzorků vody, zeminy, radiochemie, zajištění analýz

Datum: 01.07.2008

Správné provedení odběru vzorku je mimořádně důležité a nezbytné, přejete-li si získat spolehlivou výpověď o kvalitě, vlastnostech nebo složení určitého materiálu:

Odběry vzorků a zajištění analýz (voda, zemina, stavební materiály)

 

 

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

Odradonování, optimalizační studie

Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Vybavení laboratoře.
Odběr vzorků.
Odběr vzorků.
Odběr vzorků.
Odběr vzorků.
Radiochemie.
Radiochemie.
Radiochemie.
Odběr vzorků zemin.
Odběr vzorků zemin.
Odběr vzorků zemin.