Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice - Olomouc 3

Datum: 18.03.2013 - 19.03.2013

Propagační cedule
Pohled do sálu hotelu Hesperia v Olomouci
Přednáší Ing. Jungmann, Svaz výrobců cementu ČR