Firemní časopisy

V čísle 1/2021 přinášíme informace o organizačních změnách ve společnosti Bioanalytika CZ, jejích aktivitách, historii a přístrojovém ...
V novém čísle našeho firemního časopisu se dozvíte o tom, jak budujeme nové zdroje vody pro obce a posilujeme jejich vodárenské soustavy, o ...
Firemní časopis 2011/1 Firemní časopis 2011/1

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí

Firemní časopis 2010/2 Firemní časopis 2010/2

Platná legislativa týkající se provádění sanačních geologických prací, Přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR a RID - týkají se vaší firmy zákonné povinnosti příjemce, odesílatele, plniče, baliče nebo dopravce?, Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS, Zkušenosti z kontrolní činnosti zaměřené na provozování zařízení na úpravu odpadu, Metodika Národní inventarizace kontaminovaných míst, Technická asistence – seminář

Firemní časopis 2010/1 Firemní časopis 2010/1

Sanace skládky Lukavice; Operační program Životní prostředí - Odstraňování starých ekologických zátěží, Konference sanační technologie; Cíle a hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší; Finanční zajištění provozovatelů k ekologické újmě; Odpady - zdravotnické, stavební i kuchyňské; Chemický a biologický terorismus a Průmyslová ekologie; Problematika hluku při posuzování vlivů na životní prostředí.

Firemní časopis 2009 / 2 Firemní časopis 2009 / 2

V nejnovějším čísle se detailněji poučíte o uranu ve vodě, o legislativě sanačních prací a mnohém jiném. Představíme Vám novou knihu a pozveme Vás na procházku do hor.

Firemní časopis 2009 / 1 Firemní časopis 2009 / 1

Oslava narozenin nového webu, výstava IDEON, nová legislativa - sanace, ekologická újma, ČOV, dočišťovací filtr, sanace Bor u Skutče, fytomasa pro energetické účely, akreditace laboratoře, ochrana ovzduší