Čistírna odpadních vod VZE20 pro SBD Chrudim

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

SBD Chrudim

Cena bez DPH:

187 499,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545