Dodávka domovní ČOV VZE 12 (Brandýs nad Labem)

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Povodí Labe

Cena bez DPH:

379 680,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545