Referenční listina

Novější >
Nejnovější
Rok 2017 Počet účastníků akce
01.06. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a stavební zákon
EA hotel Populus
50 
24.05.
26.05.
Sanační technologie XX
Klub kultury, Uherské Hradiště
210 
10.05. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
EA hotel Populus
32 
03.05.
04.05.
Radiologické metody v hydrosféře 17
hotel Zlatá hvězda Litomyšl
50 
20.04. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
EA hotel Populus
69 
12.04. Informační zákony v praxi
EA hotel Populus
56 
06.04. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
EA hotel Populus
33 
14.03. 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
Kulturní centrum Líšeň - Dělňák
108 
10.03. 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
Kulturní dům Šeříková
82 
09.03. 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-20204
Nové Adalbetinum
111 
07.03. Novela zákona o ochraně ovzduší
Hotel Prometheus, Brno
30 
21.02. Novela zákona o ochraně ovzduší
EA hotel Populus
60 
01.02.
02.02.
Vodárenská biologie 2017
hotel DAP, Praha
144 
12.01. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Hradec Králové, Nové Adalbertinum
35 
11.01. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Brno, Hotel Prometheus
31