Referenční listina

Novější >
Nejnovější
Rok 2019 Počet účastníků akce
05.11.
06.11.
Analytika odpadů VI
Třebíč, hotel Atom
63 
26.09.
27.09.
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
54 
10.09. OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
EA hotel Populus, Praha
65 
22.05.
24.05.
Sanační technologie XXII
Klub Kultury, Uherské Hradiště
221 
30.04. Aktuální témata lesního hospodářství
hotel Energetic
24 
25.04.
26.04.
Radiologické metody v hydrosféře 19
Hotel Atom, Třebíč
62 
18.04. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA
EA hotel Populus, Praha
37 
05.04. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
EA hotel Populus v Praze
91 
03.04. Aktuální témata lesního hospodářství
hotel Lions, Plzeň
52 
02.04. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH A VETERINÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE VČETNĚ DOMOVŮ DŮCHODCŮ
EA hotel Populus, Praha
48 
07.03. Vodní zákon a novela stavebního zákona
EA hotel Populus v Praze
82 
06.02.
07.02.
Vodárenská biologie 2019
Interhotel Olympik Praha
140 
05.02. Vodárenská biologie 2019
Interhotel Olympik Praha
140 
10.01. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové
38 
09.01. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Brno, hotel Prometheus
31