OPŽP - zpracování projektů

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

V případě potřeby nás kontaktujte - formou poptávky

 

telefonicky: Tomáš Kašpar

724 758 459

Příprava projektů jako podklad k žádosti o dotace:

 

Program:

Operační program Životní prostředí

 

Prioritní osa:

4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 

Oblast podpory:

4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

 

Přímé kontakty

Jiří Krňák

vedoucí obchodně-výrobního úseku

725 073 545

jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Ondřej Stehno

 

725 742 977

ondrej.stehno(at)ekomonitor.cz

Veronika Pešková

 

601 567 726
veronika.peskova(at)ekomonitor.cz