OPŽP - zpracování projektů

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

V případě potřeby nás kontaktujte - formou poptávky

 

telefonicky: Tomáš Kašpar

724 758 459

Příprava projektů jako podklad k žádosti o dotace:

 

Program:

Operační program Životní prostředí

 

Prioritní osa:

4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 

Oblast podpory:

4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

 

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz