Vrtná souprava HVS 245

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Vrtná souprava je určena pro vrtání studen a průzkumných vrtů.
 

Vrtná souprava HVS 245Základní technické parametry:
 

Pásový podvozek:

  • výkon motoru 65 kW
  • tlak v systemu 240 bar
  • zubové čerpadlo 22 l/min
  • přítlak regulovatelný 0-25 kN
  • tah 41 kN

Vrtná hlava RH 750

  • jednomotorová dvourychlostní hlava

parametry při tlaku 200 barů a průtoku oleje 120 l
I. stupeň 8016 Nm 48 ot/min
II. stupeň 4008 Nm 95 ot/min
 

Vrátek:

  • tah na haku 13,8 kN

Jedná se o lehkou vrtnou soupravu na pásovem podvozku, která je přednostně určena pro vrtání průzkumných  hydrogeologických vrtů. Souprava je vhodná i k prováděni inženýrsko-geologického průzkumu a k vrtání jednoduchých studní s výstrojí do 160 mm. Hloubkový dosah soupravy při maloprůměrovém vrtání je do 100 m.

Souprava je v současné době vybavena tímto vrtným nařadim:

  hornina příklady
Jádrové vrtání 114, 133, 152, 178, 194, 219, 273 mm soudrž. horn., slínovec, měkký jílovec, břidlice, rula
Spirál 250 nebo 150 mm soudržné měkké horniny
Úvodní ocelová pažnice 245 mm soudržné měkké horniny
Úvodní ocelová pažnice 194 mm soudržné měkké horniny

Vrtání ponorným kladivem 5 nebo 6"příklepovou korunkou 155 nebo 203 mm

pevný pískovec, slínovec, žula, rula, fylit

 

Vrtná souprava HVS 245

Vrtná souprava HVS 245 Vrtná souprava HVS 245 Vrtná souprava HVS 245

 

Pro přepravu soupravy používáme jednoosý podvalník o nosnosti 7 tun a vlastní nákladní automobil MAN.

Velkou výhodou je malá hmostnost soupravy, dobře umístěné těžiště při sklopení věže a tím mimořádně dobrá prostupnost v terénu. Jsou nám přístupná místa, kam jiná vrtná souprava nezajede. 
 

 

 Vrtná souprava HVS 245  Vrtná souprava HVS 245 Vrtná souprava HVS 245 Vrtná souprava HVS 245
       
 Vrtná souprava HVS 245  Vrtná souprava HVS 245  Vrtná souprava HVS 245  Vrtná souprava HVS 245
       

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

|

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz