Ventingové stanice

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

Ventingová stanice je technologické zařízení, které slouží k čištění nesaturované

zóny horninového prostředí metodou odsávání par těkavých kontaminantů (benzín, nafta, trichlorethylen, tetrachlorethylen a pod.) přímo z horniny.

Odsávání je realizováno napojením ventingové stanice hadicemi na sondy umístěné v ohnisku znečištění. Zařízení umožňuje odstraňovat kontaminaci pod základy budov bez omezení jejich užívání, a tím výrazně zkracuje dobu potřebnou na provedeni asanace. Ventingová stanice funguje v automatizovaném provozním režimu, občasnou obsluhu vyžaduje regenerace náplně filtru na bázi aktivního uhlí, která se provádí ostrou parou.

Ventingová stanice je umístěna v uzamykatelném ocelovém kontejneru, který je pevnostně konstruován pro přemisťování stanice prostřednictvím jeřábové techniky. Ventingové stanice jsou vyráběny pro výkony průtoku půdního vzduchu v rozmezí od 1.000 do 10.000 m3/hodinu.

 

Ventingové stanice

 

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikacíAnalýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přímé kontakty

  Obchodní oddělení výrobků a služeb Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz
 
 
Kontaktní osoba: Funkce: Mobilní telefon: E-mail:

Jiří Krňák

vedoucí obchodně-výrobního úseku

725 073 545

jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Marcel Klas

poptávky, nabídky výrobní program a služby společnosti VZ Ekomonitor

724 384 531

marcel.klas(at)ekomonitor.cz

Mgr. Martina Štrbíková

poptávky, nabídky výrobní program a služby společnosti VZ Ekomonitor

601 567 726

martina.strbikova(at)ekomonitor.cz

       

Ing. Daniel Kotaška

hlavní inženýr projektů

606 623 068

daniel.kotaska(at)ekomonitor.cz

Josef Filipczyk

veřejné zakázky 724 758 474 josef.filipczyk(at)ekomonitor.cz