EIA

EIA (z anglického Environmental Impact Assessment) neboli posuzování vlivu záměrů na životní prostředí je proces založený na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí.

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Zpracováváme posouzení vlivů záměrů na životní prostředí:

  • pro stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze zákona č. 100/2001 Sb. zpracujeme oznámení, dokumentace a posudky EIA
  • zpracujeme vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
  • vypracujeme nebo prostřednictvím spolupracujících osob zajistíme zpracování nezbytných průzkumů a odborných studií (hlukové a rozptylové studie; hodnocení vlivů na veřejné zdraví; biologický, dendrologický průzkum, hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, hodnocení vlivů zásahů na chráněné zájmy přérody a krajiny; hodnocená vlivů záměrů na krajinný ráz; pedologický průzkum aj.)
  • zastoupíme klienty v řízeních podle zákona č. 100/2001 Sb.
Přejít na hlavní službu - inženýrská a poradenská činnost

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: