Inženýrsko geologické průzkumy

Inženýrsko-geologický průzkum je proces systematického kvalifikovaného zkoumání geologických, hydrogeologických a inženýrsko-geologických podmínek určitého území. Provádí se před zahájením projekčních prací s cílem získat co nejvíce informací o podloží tak, aby bylo možné stanovit nejvhodnější konstrukční řešení s ohledem na finance a přírodní možnosti.

Průzkum zahrnuje a analýzu vzorků půdy, hornin a vody, geofyzikální měření a testování geotechnických vlastností zemin. Výsledky průzkumu poskytují informace o složení horninového podloží, rozsahu a hloubce zemních vrstev, přítomnosti zvodněných vrstev, výskytu zemních prostor a podobných jevů s doporučením pro založení stavby.

V rámci výše uvedené problematiky jsme schopni provést komplexní průzkum zahrnující přípravné, terénní, laboratorní, vyhodnocovací a dokumentační činnosti v rozsahu a specifikaci dle konkrétního zadání.

image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: