Průzkumné a sanační práce

Významnou oblastí činností, kterou se společnost zabývá, je zpracování průzkumů, analýz rizik a následně sanační práce.

Průzkumné práce slouží k posouzení stavu a míry kontaminace s cílem získat co nejvíce relevantních informací o dané lokalitě (původ znečištění, lokalizace ohniska kontaminace, množství kontaminantu, časovou osu znečišťování, posouzení ohrožení složek životního prostředí). Součástí prací je podrobná rekognoskace lokality, ověření současného stavu lokality a určení potenciálních rizik na lokalitě.

Před vlastní realizací průzkumných prací je vždy nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, kde jsou přesně specifikovány jednotlivé činnosti prací, které budou realizovány. Z obecného hlediska jde především o odběry vzorků zemin, podzemních vod, povrchových vod, půdního vzduchu, stavebních materiálů, popřípadě jiné matrice.

Závěrečným krokem průzkumných prací je návrh a specifikace činností, které je nutné realizovat pro odstranění kontaminace, popřípadě zamezení dalšímu šíření kontaminace do okolí. Soubor těchto činností je pak označován jako sanace kontaminovaného území.

image

Nabízíme následující služby:

 • hydrogeologický průzkum, atmogeochemický průzkum
 • projekty průzkumných prací, zpracování komplexní analýzy rizik včetně návrhu nápravných opatření a studií proveditelnosti
 • projekty, dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu
 • projekty, dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro sanaci podzemních vod
 • podpůrné využití metod ISM pro efektivnější řízení sanačního zásahu
 • zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
 • následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • likvidace starých zátěží životního prostředí
 • likvidace následků havárií
 • odborný dozor nad prováděním sanačních prací
 • zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů
 • zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: