Vodohospodářské služby

V oblasti pitných a odpadních vod jsme připraveni nabídnout následující spektrum služeb.

Metodická pomoc a poradenství pro provozovatelé vodovodů a kanalizací:

 • integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • hlášení základních údajů předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu; poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody, poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • vybrané údaje majetkové a vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (data VÚME a VÚPE)
 • porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce
image

Technologický dozor čistíren odpadních vod:

 • dohled nad provozem, spolupráce s pracovníky ČOV
 • vedení zkušebního provozu a jeho vyhodnocení

Interpretace výsledků jakosti vod v kontextu platné legislativy:

 • surové podzemní a povrchové vody před jejich úpravou na vodu pitnou
 • pitné vody z pohledu jejich zdravotní nezávadnosti
 • radiologické riziko v pitné vodě
 • odpadní vody vypouštěné do vod povrchových

Provozní řád zdrojů pitné vody, vodovodů pro veřejnou potřebu:

 • provozní pokyny
 • monitorovací program
 • identifikace a vyhodnocení rizik

Kanalizační řády:

 • povinností producentů odpadních vod
 • podmínky vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: