Nové zdroje vody a hydrogeologie

Vyhledávání a budování nových zdrojů podzemní vody je důležitý proces pro zajištění dostupnosti nejen pitné vody, ale i zdroje pro zemědělství, energetiku a průmysl.

Výchozím bodem pro vyhledání vodního zdroje je hydrogeologický průzkum – proces, při kterém se sbírají a analyzují informace o vodním systému dané oblasti. Cílem hydrogeologického průzkumu je posoudit množství, kvalitu a pohyb podzemních vod v dané oblasti a poskytnout tak informace pro účely navazujícího využití nebo ochrany zdrojů vody.

Hydrogeologický průzkum zpravidla zahrnuje několik kroků:

 • Přípravné práce – na průzkumný vrt musí být vypracován projekt geologických prací dle platné legislativy. Před samotným započnutím prací je nutná podrobná příprava hydrogeologa.
 • Průzkumné vrty – vrtání se provádí s cílem zjistit hloubku a složení geologických vrstev a určit charakteristiky vodních systémů v těchto vrstvách. Průzkumné vrty umožňují také sběr vzorků hornin a vody pro další analýzu.
 • Hydrodynamické zkoušky – tyto testy se používají k posouzení množství a rychlosti pohybu podzemní vody.
 • Analýzy vodních vzorků – vzorky odebrané z vrtů a povrchových vod se následně analyzují v laboratoři. Tyto analýzy se používají k posouzení kvality vody a k určení složení látek a detekci ohrožujících složek.
 • Modelování – využívá se matematických modelů, které umožňují simulovat pohyb podzemní vody v dané oblasti. Tyto modely se používají k posouzení dopadu lidských aktivit na množství a kvalitu podzemních vod.

Po dokončení hydrogeologického průzkumu se získané informace používají k návrhu využití podzemních vod.

Výše uvedené činnosti podléhají striktnímu řízení legislativními postupy a vyžadují odbornost, autorizaci a techniku. Disponujeme kvalifikovanými pracovníky a technickým zabezpečím pro všechny fáze procesu hledání nových vodních zdroj tak, aby Vaše zadání bylo naplněno s jistotou a spolehlivostí.

image

Nabízíme:

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely – realizace vrtaných a kopaných studní
 • hydrogeologický dozor při realizaci prací
 • hydrogeologické vyjádření, posudky a studie
 • projektové dokumentace studní (vrtaných, kopaných) a jiných vodohospodářských staveb v rámci územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady
 • projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací
 • rizikové analýzy
 • poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • ochrana podzemních vod: návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
 • monitoring kvality povrchových i podzemních vod
 • průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí
 • matematické modelování: zpracování modelových řešení proudění podzemních vod
 • hydrodynamické zkoušky včetně vyhodnocení: zjišťování vydatností zdrojů podzemní vody (krátkodobých a dlouhodobých čerpacích a stoupacích zkoušek, vsakovacích zkoušek)
 • návrhy technologií úpravy vody
 • regenerace zdrojů vody – odkalení, čištění a dezinfekci starých vrtů a studní
 • režimní monitoring hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech, jejich vyhodnocení
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: