Projekční činnost

Projekční úsek společnosti se zaměřuje na soustavy i jednotlivé samostatné prvky vodohospodářské infrastruktury. V rámci projekční činnosti nabízíme prvotní náměty a průzkumné práce, navazující odborné posudky, studie a technologické návrhy i finální projektovou dokumentaci včetně souvisejících inženýrských prací.

V závislosti na zadání jsme schopni připravit projektovou dokumentaci staveb ve všech potřebných stupních: územní plány, průzkumy, studie, technologické návrhy, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci, inženýrská činnost, autorské dozory, provozní řády, odborné posudky, technické pomoci.

Nabízíme:

 • kanalizace a kanalizační objekty (stokové sítě, čerpací stanice, odlučovače, oddělovače atd.)
 • čistírny odpadních vod komunální i průmyslové
 • vodovody a objekty vodovodních sítí (jímací objekty, vodojemy, tlakové stanice, vodoměrné šachty, redukce tlaků atd.)
 • úpravny vody komunální i průmyslové
 • bazény, koupaliště, aquaparky a balneoprovozy
 • rybníky, vodní nádrže, malé a střední přehrady
 • úpravy toků a vodní objekty (jezy, stupně, přehrážky)
 • závlahy a závlahové objekty
 • bioplynové stanice zemědělské i komunální

Projekční úsek se dále podílí na vývoji plastových výrobků, konstrukci kontejnerových ČOV a úpraven vody, spolupracuje na vypracování nabídek na projekty i realizace vodohospodářských staveb, podílí se i na vlastních realizacích staveb při řešení technických problémů a sporů.

Pracoviště je držitelem autorizace v oboru technologická zařízení staveb a vodohospodářské stavby, v rámci společnosti úsek využívá služeb dalších profesí: hydrogeologů a inženýrských geologů, vzorkařů a laboratoře, krajinných inženýrů atd.

image

Projekční činnost poskytujeme i v oblasti komplexních pozemkových úprav:

 • zpracováváme popis území, vyhodnocujeme přírodní podmínky a stav hospodářského využití území, analyzujeme vliv na životní prostředí (rizika ohrožení jednotlivých složek životního prostředí)
 • účastníme se jednání vedených Státním pozemkovým úřadem, resp. krajským pozemkovým úřadem
 • za účasti vlastníků dotčených pozemků spolupracujeme s pracovníky pozemkových úřadů při zjišťování průběhu hranic pozemkových úprav
 • zpracováváme plány společných zařízení vč. potřebných výpočtů a návrhů nezbytných technických řešení
 • zpracováváme návrhy nového uspořádání pozemků vč. jednání s vlastníky
 • po rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy a nabytí právní moci zpracováváme nové digitální katastrální mapy
 • spolupracujeme s vlastníky při rozhodování o požadavcích na vytyčení pozemkových úprav v terénu
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: