Vodohospodářské stavby

V úzké návaznosti na projekční činnost dodáváme stavební a technologická řešení vodohospodářských staveb. Realizujeme dílčí technologie i celé systémy pro nakládání s pitnými, užitkovými i odpadními vodami.

V oblasti vodohospodářských staveb provádíme výstavby:

  • kanalizací a kanalizačních objektů (stokové sítě, čerpací stanice, odlučovače, oddělovače atd.)
  • čistíren odpadních vod komunálních i průmyslových
  • vodovodů a objektů vodovodních sítí (jímací objekty, vodojemy, tlakové stanice, vodoměrné šachty, redukce tlaků atd.)
  • úpraven vody komunálních i průmyslových
  • závlahových objektů

Nabízíme i realizace revitalizačních projektů:

  • revitalizace a úpravy rybníků, vodních nádrží nebo malých a středních přehrad
  • úpravy toků a vodních objektů (jezy, stupně, přehrážky)
  • obnovy koryt vodních toků a čištění vodotečí
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: