Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy jsou proces, kterým se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, ke kterým se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav současně slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

V oblasti komplexních pozemkových úprav nabízíme:

  • zpracováváme popis území, vyhodnocujeme přírodní podmínky a stav hospodářského využití území, analyzujeme vliv na životní prostředí (rizika ohrožení jednotlivých složek životního prostředí)
  • účastníme se jednání vedených Státním pozemkovým úřadem, resp. krajským pozemkovým úřadem
  • za účasti vlastníků dotčených pozemků spolupracujeme s pracovníky pozemkových úřadů při zjišťování průběhu hranic pozemkových úprav
  • zpracováváme plány společných zařízení vč. potřebných výpočtů a návrhů nezbytných technických řešení
  • zpracováváme návrhy nového uspořádání pozemků vč. jednání s vlastníky
  • po rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy a nabytí právní moci zpracováváme nové digitální katastrální mapy
  • spolupracujeme s vlastníky při rozhodování o požadavcích na vytyčení pozemkových úprav v terénu
Přejít na hlavní službu - projekční činnost

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: