Analýzy rizik

Analýza rizika je materiál, jehož cílem je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika plynoucí z existence znečištění životního prostředí a na základě toho stanovit nápravná opatření.

Analýzu rizika je doporučeno zpracovat v případech, kdy existuje podezření na existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod anebo další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky životního prostředí, avšak nelze rozhodnout o nápravných opatřeních na základě jednznačně prokázaného porušení legislativních norem.

Analýza rizika se poté stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

Analýza rizika se obvykle skládá z následujících na sebe navazujících částí:

- průzkum stavu znečištění území

- hodnocení zdravotních rizik a rizik pro jednotlivé složky životního prostředí

- návrh cílů a cílových parametrů nápravného opatření a způsob jejich dosažení včetně postsanačního monitoringu

- návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů omezování či eliminace rizik

- odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant nápravných opatření

- zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí.

Analýza rizik vychází ze skutečností ověřených či známých v době jejích zpracování, proto má časově omezenou platnost.

Přejít na hlavní službu - průzkumné a sanační práce

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: