Hlukové studie a akustické posudky

Hluková studie je dokument, který hodnotí prokázání splnění hygienických limitů chráněného venkovního, případně vnitřního prostoru stavby. Je to základní dokument, který je součástí projektových dokumentací. Hluková studie hodnotí různé hluky ze silniční dopravy, ze železniční dopravy, ze stacionárních zdrojů (klimatizace, tepelná čerpadla atd.), hluk z provozoven nebo ze stavební činnosti. Hluková studie může být provedena jak pro stávající, tak výhledový stav.

Zpracujeme hlukové studie vlivu stacionárních a liniových zdrojů hluku:

  • v prostředí SW Hluk+ zpracujeme modelové šíření hluku ze stacionárních a liniových zdrojů a zhotovíme akustickou studii pro potřeby ochrany veřejného zdraví před hlukem
  • provádíme výpočty šíření hluku v různém prostředí a neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
  • navrhujeme protihluková opatření
  • provádíme sčítání dopravy a vyhodnocení dat podle Technických podmínek MD ČR
  • prostřednictvím spolupracující společnosti BIOANALYTIKA CZ s.r.o. zajistíme měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí
Přejít na hlavní službu - inženýrská a poradenská činnost

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: