Průzkumné vrty

Průzkumné vrty slouží primárně k výzkumu složení a struktury horninového prostředí, k nalezení nerostných surovin, vyhledávání zdrojů podzemní vody, zjišťování znečištění horninového prostředí, ale také k řešení otázek spojených s výstavbou budov, silnic, železnic apod.

Průzkumné vrty můžeme rozdělit na hydrogeologické, inženýrsko-geologické, ložiskové a v současné době stále populárnější geotermální vrty, přičemž pro každý druh průzkumu je vhodná jiná techologie vrtání.

Hydrogeologické vrty bývají většinou středního průměru cca 250 mm, hloubek do 100 až 200 m.

U inženýrsko-geologických vrtů je důležité, aby bylo při vrtání vynášeno celé jádro, kvůli zjištění geotechnických vlastností zastižených zemin. Hloubka těchto vrtů se odvíjí od druhu a účelu staveb.

Ložiskové vrty jsou hluboké úzkoprofilové vrty, kde je brán zřetel zejména na celistvost vynášeného jádra, z důvodu zjištění přesných strukturně geologických a úložnmých poměrů.

Geotermální vrty slouží k využití energetického potenciálu země a jejich hloubka se odvíjí od způsobu využití a od geologických poměrl dané lokality, v našich poměrech od 80 do 200 m. Tyto vrty bývají středních průměrů okolo 150 mm.

Přejít na hlavní službu - nové zdroje vody a hydrogeologie

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: