SEA

SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment) je jedním z preventivních nástrojů politiky ochrany životního prostředí a znamená strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.

Tento proces zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.

Zpracováváme posouzení vlivu koncepcí na životní prostředí:

  • zpracujeme oznámení a vyhodnocení koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)
  • zpracujeme vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
  • vypracujeme nebo prostřednictvím spolupracujících osob zajistíme zpracování nezbytných průzkumů a odborných studií (hlukové a rozptylové studie; hodnocení vlivů na veřejné zdraví; biologický, dendrologický průzkum, hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, hodnocení vlivů zásahů na chráněné zájmy přérody a krajiny; hodnocená vlivů záměrů na krajinný ráz; pedologický průzkum aj.)
  • zastoupíme klienty v řízeních podle zákona č. 100/2001 Sb.
Přejít na hlavní službu - inženýrská a poradenská činnost

V případě dotazu volejte ZDARMA

+420 800 13 11 13
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: